Během července 2023 byla vybudována vjezdová brána do areálu SK Aritma Praha.

Důvodem je dlouhodobě neutěšená situace na parkovišti, zejména v odpoledních hodinách, kdy mnoho rodičů nerespektuje zákazy stání před vchodem na tenis, před vjezdem na fotbalové hřiště a vjezdem do objektu bývalé firmy Phillip. Často vznikají velmi nebezpečné situace hlavně pro malé děti. Také zde parkují řidiči, kteří na Aritmu nepřišli za sportem, ale pokračují dále na MHD. Výbor SK Aritma Praha hledal dlouho způsob, jak provoz na parkovišti zredukovat. Nakonec se rozhodl pro zpoplatnění vjezdu.

  • Vjezd a parkování budou zpoplatněny 20,-Kč za každou započatou hodinu.
  • Jednostopá vozidla budou mít vjezd zdarma.
  • Pro ty, kteří nechtějí platit za parkování, je k dispozici parkoviště u koupaliště Džbán vzdálené 250 m od vchodu areálu SK Aritma.
  • Roční vjezdová karta bude stát 2.500,- Kč včetně DPH + 150,- Kč bude vratná záloha za kartu. Karta nezaručuje při obsazeném parkovišti volné místo k parkování.
  • Roční vjezdové karty budou vydávány v pracovních dnech od 14 do 18 hodin v bistru na tenise. Prodej karet bude zahájen ihned po vybudování vjezdové závory.
  • Vjezdová karta bude vydána pouze s vyplněným formulářem a podpisem vedoucího sportovního oddílu SK Aritma Praha.
  • V případě zájmu o kartu zašlete vyplněný formulář na zahradka.atletika@gmail.com