ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Vážení rodiče a atleti,

každý rok je potřeba projít zdravotní prohlídkou. Atlet musí mít lékařský posudek vydaný registrujícím lékařem atleta (poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost) nebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je atlet zdravotně způsobilý k výkonnostnímu sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích.

Každý atlet musí absolvovat vstupní sportovní prohlídku se standardním klidovým EKG, která nesmí být starší než 3 měsíce.

Pravidelnou sportovní prohlídku absolvuje atlet jednou za 12 měsíců bez nutnosti vyšetření standartního klidového EKG
, pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta, rodinná anamnéza atleta nebo není doporučeno registrujícím lékařem atleta nebo tělovýchovným lékařem. Toto je nařízení Českého atletického svazu, kterým se musíme řídit.

V přiloženém formuláři lékaři zakřížkují
První okénko (výkonnostnímu sportu) ročníky narození 2013 a starší
případně druhé okénko (organizovanému sportu) zakřížkují ročníky narození 2014 a mladší (NEPOVINNÉ)

Na základě formuláře by lékaři měli vědět, co je potřeba.