ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022/2023

1x týdně 1400,00 kč/pololetí

2x týdně 2100,00 kč/pololetí

3x týdně 2500,00 kč/pololetí

Platební údaje pro členské příspěvky:
Číslo účtu: 2300459189/2010
Variabilní symbol: první část RČ atleta
Poznámka: Jméno a příjmení dítěte - příspěvky