ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023/2024

1x týdně 1700,00 kč/pololetí

2x týdně 2200,00 kč/pololetí

3x týdně 2500,00 kč/pololetí

Platební údaje pro členské příspěvky:
Číslo účtu: 2300459189/2010
Variabilní symbol: první část RČ atleta
Poznámka: Jméno a příjmení atleta

Členské příspěvky je potřeba uhradit nejpozději do konce září, na druhé pololetí do konce února.
V případě, že u nás uplatňujete příspěvek AKTIVNÍ MĚSTO, prosíme hraďte celou částku. Po připsání částky schválené AM vám tuto částku zašleme na účet zpět. Děkujeme